ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพหัวข้อ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนาและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ โดยนางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนาและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อ่านต่อที่นี่...
ภาพหัวข้อ
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2565
นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายเกรียงศักดิ์ กุลชูศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์พร้อมคณะร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ด้วยการปรับรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นทองอุไร ณ บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน อ่านต่อที่นี่...
ภาพหัวข้อ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการอบรมเกษตรผสมผสาน ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2565 รุ่นที่ 2
นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม ตามจัดโครงการอบรมเกษตรผสมผสาน ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2565 รุ่นที่ 2 เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์ มีความรู้ในการผลิต ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการผลิตแบบผสมผสาน สามารถทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ลดการใช้ อ่านต่อที่นี่...
ภาพหัวข้อ
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ ณ หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หล อ่านต่อที่นี่...
ภาพหัวข้อ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายจาดุร อภิชาตบุตร อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ เป็นประธานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน พร้อมด้วยนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสุวิทย์ อมรนพรัตรกุล อดีตรองผู้อำนวยการ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้า อ่านต่อที่นี่...

ร่างข้อบังคับสหกรณ์ทุกประเภท

ร่างข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร

  • ร่างข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร
  • 1.1 ร่างข้อบังคับ word 1.2 ร่างข้อบังคับ pdf