ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพหัวข้อ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้ให้แนวคิดในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ และบทบาทหน้าที่ของสมาชิก และมีนายสุรสันต์ แดงสกุล ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมและให้คำแนะนำในการประชุมฯ ในครั้งนี้ ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ สำหรับปีบั อ่านต่อที่นี่...
ภาพหัวข้อ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ นำคณะเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ นำโดยนายอนุกูล สังข์ศิริ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญพิเศษ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ร้านค้า,โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์,การใช้เ อ่านต่อที่นี่...
ภาพหัวข้อ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ กระจายลำไยคุณภาพดี จังหวัดลำพูน
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ช่วยกระจายลำไยสมาชิกสหสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด จังหวัดลำพูน ที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากราคาตกต่ำ ปริมาณ 3 ตัน ขอบคุณลูกค้าที่ช่วยเหลือสมาชิกผู้ปลูกลำไย อ่านต่อที่นี่...
ภาพหัวข้อ
ประชุมขบวนการสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมขบวนการสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เพื่อหารือแนวทางการจัดงานกฐิน กีฬาสหกรณ์ ปี 2565 และกิจกรรมอื่นๆ ของขบวนการสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด อ่านต่อที่นี่...
ภาพหัวข้อ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนาและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ โดยนางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนาและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อ่านต่อที่นี่...