ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ นำโดยนายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2565 โดยนางสาวปราณี ...
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566 มีคณะกรรมการ 10 คน และผู้เข้าร่วมประชุม 8 คน สันนิบาตรสหกรณ์มีสมาชิกทั้งหมด 24 แห่ง โดยได้...
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ช่วงเช้า นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์พร้อมคณะ ร่วมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ แปลงสาธิตของสหกรณ์การเกษตรคอนสาร จำกัด โดยมีเจ้าหน้าที่และกรรมการร่วมกิจกรรมดังกล่าว...
วันนี้ 9 พ.ย.65 เวลา 10.00น. นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายสมบัติ มีใส ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีฯโดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานประกอบพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเร...
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิและสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ ร่วมประชุม"การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรสู่ความเข้มแข็ง" เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานในการส่งเสริมพัฒนา และแก...
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรคอนสาร จำกัด อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ ใ...
วันที่ 15 ตุลาคม 2565 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดและขบวนการสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 เพื่อสร้างบูรณะซ่อมแซมอุโบสถ และรั้ว ณ วัดหนองสังข์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวั...
วันที่ 13 ตุลาคม 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ โดยนายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ...
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิและประธานที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะทำงานคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนงานและยกระดับการให้บริการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเตรียมเสนอผลงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ ในปี 2...
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้ให้แนวคิดในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ และบทบาทห...
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ นำคณะเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ นำโดยนายอนุกูล สังข์ศิริ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญพิเศษ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ภายใต้การส...
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมขบวนการสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เพื่อหารือแนวทางการจัดงานกฐิน กีฬาสหกรณ์ ปี 2565 และกิจกรรมอื่นๆ ของขบวนการสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูม...
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ช่วยกระจายลำไยสมาชิกสหสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด จังหวัดลำพูน ที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากราคาตกต่ำ ปริมาณ 3 ตัน ขอบคุณลูกค้าที่ช่วยเหลือสมาชิกผู้ปลูกลำไย...
นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายเกรียงศักดิ์ กุลชูศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์พร้อมคณะร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ด้วยการปรับรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นทองอ...
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ โดยนางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนาและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 1...
นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม ตามจัดโครงการอบรมเกษตรผสมผสาน ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2565 รุ่นที่ 2 เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกสห...
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเ...
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายจาดุร อภิชาตบุตร อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ เป็นประธานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน พร้อมด้ว...
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางวราลักษณ์ กุลบบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อ...
21 มิถุนายน 2565 ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามโครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ โดยนายสุพัฒน์กาจ เบ้าชัยภูมิ น...
ร่วมงานพาณิชย์ ROAD SHOW ของดี@ชัยภูมิ วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะเข้าร่วมพิธีเปิดร่วมงานพาณิชย์ ROAD SHOW ของดี@ชัยภูมิ...
วันนี้ 12 มิถุนายน 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมินำโดยนายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุรสันต์ แดงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมกิจกรรมเที่ยวปลูกป่าด...
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมสหกรณ์อ...
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "ภูมิใจสมุนไพรชัยภูมิ" จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหว...
นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม ตามจัดโครงการอบรมเกษตรผสมผสาน ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2565 รุ่นที่ 1 เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์ มีความ...
นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์บริโภคผลไม้ “พาณิชย์ Fruit Festival 2022” โดยมีนายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกีย...
นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมครัวกุ้งหลวง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี...
วันที่ 20 เมษายน 2565 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับชัยภูมิ ครั้...
ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนายสุรสันต์ แดงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สันนิบาต...
ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด เป็นสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีแพทย์หญิงจุฑาทิ...
นายปรีชา ลาภารัตน์ ประธานคณะผู้ตรวจการประจำจังหวัดชัยภูมิ ชุดที่ 5 พร้อมคณะฯ เข้าตรวจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2565...
วันที่ 17 มีนาคม 2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วม ประชุมการจัดทำข้อมูล BCG Model ด้านการเกษตร(ข้าว) ของจังหวัดชัยภูมิโดยมีนางศศิมาภรณ์ พันธโคตร เ...
นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้ นายสมบัติ มีใส ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการณ์สหกรณ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดเก็บและรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมท...
วันที่ 8 มีนาคม 2565 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนายสุรสันต์ แดงสกุล ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสห...
วันที่ 2 มีนาคม 2565 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระบิดาแห่งมาต...
1 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จำกัด นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนายสุรสันต์ แดงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ...
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางอุบลรัตน์ ฝ่ายสัจจา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนายยศพงษ์ เสนาน้อย นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน แนะนำการ...
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายสมบัติ มีใส ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์และนายสุรสันต์ แดงสกุล ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาตั๋วปุ๋ยของสหกรณ...
ในวันที่ 29 มกราคม 2565 โดยนางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมงานของดีวิถีเกษตร วิถีชุมชน ปี 2 จำหน่าย สินค้าธงฟ้าลดค่าของชีพเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหาร...
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ (กิจกรรมการแสดงสัญลักษณ์การต่อต้าน...
วันที่ 21 มกราคม 2565 นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายสุธี บุญถือ ประธานกรรมการบริหารเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธา...
นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้บุคลากร(พนักงานราชการ)ในสังกัด ซึ่งเป็นผู้ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เข้ารับการฝึกอบรม ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (ระบบ Zoom) ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการชำระบัญชี กฎหม...
วันที่ 18 มกราคม 2565 บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ในพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย ในเส้นทางถนนสายชัยภูมิ-อุทยานแห่งชาติตาดโตน โดยการทำความสะอาด ตัดหญ้า ตั...
วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เข้ารับฟังการอบรมทางไกล (Conference) ถ่ายทอดสัญญาณจากกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ป้องกันการทุจริตที่จะเ...
นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ติดตามความก้าวหน้าโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อแก้ปัญหาหนี้และฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์ บ่อเลี้ยงปูนาและหอยขม ของนายเริงทรัพย์ศิริ สวยโสภา บ้านย่านาง ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์...
นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ติดตามความก้าวหน้าโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ ของนายสง่า เชื้อสาวัตถี และนายยุทธยา วงศ์จันทร์คูณ ชาวบ้านหนองแต้ ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จำกัด ท...
นายแหง่ม จุมพลพงษ์ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อแก้ปัญหาหนี้และฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์ โดยได้รับเงินกู้ตามโครงการฯ ในอัตราดอกเบี้ยต่ำที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และได้รับการช่วยเหลือจากสหกรณ์ ...
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ โดยนายเกื้อกูลวงศ์ วัฒนาสกุลลี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นวิทยากรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบ...
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบให้นายเกรียงศักดิ์ กุลชูศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือแนวทางการรายงานผลการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้...
วันที่ 6 มกราคม 2565 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ และผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้การปฎิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเ...
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ โดยนางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบให้นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นำข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด ส่งมอบความสุข...
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ โดยนายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นางอัมพร เดชพรม ผู้จัดการสหกรณ์ และตัวแทนสมาชิก กลุ่มอาชีพผู้ผลิตและแปรรูปถั่วลิสงสมาชิกสหกรณ์การเกษตรคอนสารจำกัด รับมอบปัจจัยกา...
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการใช้อุปกรณ์การตลาด โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ของสหกรณ์การเกษตรแก้งคร้อ จำกัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบ...
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะ ร่วมเปิดงาน “สุดสัปดาห์ผ้าทอภาคอีสาน” และ “เกษตรแฟร์พญาแล festival” โดยได้รับเกียรติจาก น...
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายสมบัติ มีใส ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมจัดกิจกรรม-นิทรรศการเกี่ยวกับการสหกรณ์ ในงานวันดินโลก (...
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม แนะนำส่งเสริมการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร (มันสำปะหลัง) ของสหกรณ์การเกษตรหนองบัวระเหว จำกัด ณ วันนี้ราคารับซื้อหัวมันสด อยู่ที่ ...
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา พร้อมด้วยนายสุพัฒน์กาจ เบ้าชัยภูมิ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคเกษ...
วันที่ 8 ธันวาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์ชัยภูมิ โดยนายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ และบุคลากรเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อปรับปรุงคำแนะนำการเก็บข้อมูลปริมาณธุรกิจรายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร...
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ติดตามการดำเนินงาน“โครงการแก้ปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์” ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด จำนวน 3 ราย คือนายแหง่ม จุมพลพงษ์ นางบุญยัง ทองธรรมชาติ นายสุชาติ ทับสมบัติ ที่เข้...
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ ภิญโญฤทธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะและ ติดตามการดำเนินกิจกรรมของเก...
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ โดยนางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์และเทคนิคการตรวจการสหกรณ์ แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจในการตรวจการสหกรณ์...
นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเเละพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุพัฒน์กาจ เบ้าชัยภูมิ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรค...
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ โดยนางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบให้นายเกรียงศักดิ์ กุลชูศักดิ์ ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การถ่ายภาพเพื่...
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดตัวธุรกิจผสมปุ๋ยตามโครงการผสมปุ๋ยใช้เอง เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ ทีพีวัน รุ่น BB TOP 2 ซึ่งได้รับเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ “โครงการสนับสนุนสินเชื่อจัดหาเครื่องผสมปุ๋...
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นายมงคล สร้อยเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และนายศุภกิจ ช่างเรือ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรสมาชิกโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสา...
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ตามศักยภาพของบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงาน...
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ กุลชูศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุเมธ ชูรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์...
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่ เข้าเยี่ยมสมาชิกกลุ่มอาชีพผู้ปลูกมะม่วง กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโหล่น สังกัดสหกรณ์การเกษตรหนองบัวแดง ต....
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายสมบัติ มีใส ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ พร้อมด้วยนายศิวพงษ์ บุญนา นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ดำรงธรรมจั...
วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมบริจาคไข่ไก่ และน้ำดื่ม ให้ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตำบลยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้...
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบโล่ รางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ระดับคุณภาพดีเด่น ลำดับที่ 3 ให้แก่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ และมอบประกาศเกียรติค...
วันที่ 15 กันยายน 2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่ บันทึกรายการโทรทัศน์เนชั่น ช่อง 22 รายการ ฐานทอล์ค ณ สหกรณ์การเกษตรคอนสาร จำกัด โดยมีนางอัม...
วันที่ 13 กันยายน 2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภค โดยมีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งของอุปโภคบริโภค แ...
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านสื่อเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ โดยมีนางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมพร้อมแนะแนวทาง...
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อวางแผนและจัด...
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการจัดงานประสัมพันธ์เปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ประจำปี 2564 ณ สหกรณ์การเกษตรคอนสาร จำกัด ซ...
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการจัดงานประสัมพันธ์เปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ประจำปี 2564 ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า ...
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัด และตัวแทนจากขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกระจายมังคุดของสมาชิกสหกรณ์จังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราช รวม 11.5 ตัน เนื่องจากปัญหาราคาผลผ...
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการชําระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 4/2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคการชําระบัญชี และหาแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งพิจารณาก...
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ครั้งที่ 3/2564 เพื่อร่วมหารือในการช่วยเหลือ แนะนำ กำหนดแนวทางในการแก้...
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ กุลชูศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม การถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาที่ดินและความขัดแย้งอย่างมีส่วนร่วมอุทยานแห่งชาติไทรทองและ...
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. ขบวนการสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดชัยภูมิสำหรับรองรับผู้ป่วยโรคโควิด – 19 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยบริจาคน้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค นมกล่อง จำนวน 12 ลัง ที่นอนและ...
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ กุลชูศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมและให้คำแนะนำ การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ การบริหา...
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ กุลชูศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวีรชาติ ประสิทธิแสง ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าลงพื้นที่ชุมชนบ้านบ่อแก้ว ตำบล...
วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปภายใต้โครงการ 1 อำเภอ 1 ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด โดย นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ...
.วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ กุลชูศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานโครงการอบรมการบริหารจัดการหนี้และการเสริมสร้างอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ โดยมี เจ้าหน้าที่สิน...
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ตามโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร มีทักษะด้านการตลาดสินค้าเกษตร ตลอดจนมีความรู้พื้นฐานของผ...
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ กุลชูศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ “การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินเชื่อของสหกรณ์และแผน...
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายเกรียงศักดิ์ กุลชูศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประธานอำนวยการคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งประธานกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด จ...
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายวีรชาติ ประสิทธิแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ส่งมอบรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า จำนวน 1 คัน ตามโครงการผลิตการรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แผนงาน/โครงการ ที่มี...
"กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำชาติ ประจำปี พ.ศ.2564" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น วันนี้ (18 พฤษภาคม 2564) เวลา 09.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมวันปลูก...
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายมงคล สร้อยเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมสังเกตการณ์ การตรวจรับรถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า จำนวน 1 คัน ของสหกรณ์การเกษตรแก้งคร้อ...
วันนี้ (13 พฤษภาคม 2564) เวลา 09.00 น. นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นางจารุตา กระพี้แดง อายุ 34 ปี ซึ่งเป็นเกษตรกรโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร อ.เมืองชัยภูมิ โดยนางจารุตา ได้ทำก...
"สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิร่วมใจ ช่วยเหลือพี่น้องชาวกุดแคน ต้านภัยโควิด-19" วันนี้ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายสุรสันต์ แดงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมคณะ มอบสิ่งของเพื่อส่ง...
กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร ตามโครงการปรับโครง สร้างการผลิต การรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ให้แก่สหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย จำกัด โด...
วันนี้ (13 พฤษภาคม 2564) นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายวีรชาติ ประสิทธิแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมสังเกตการณ์ การตรวจรับรถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 แรงม้า จำนวน 1 คัน ของสหกรณ์การเกษตร...
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรแล...
วันที่ 6พฤษภาคม 2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ นายพสกชาย เมตตันตคุปต์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส เข้าแนะนำและตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ของสมาชิกสหกรณ์โคนมเทพสถิต จำกัด ที่ขอกู้เงินจากกองทุน...
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนางสาวรัตติยา ฤทธิ์ชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เยี่ยมและให้กำลังใจสมาชิกโครงการนำลูกหลานเก...
"สหกรณ์ร่วมใจ ต้านภัยโควิด" วันนี้ (28 เมษายน 2564) เวลา 10.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ และเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ เพื่อนำไปให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงา...
วันนี้ ( 26 เมษายน 2564 ) เวลา 13.30 น. นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งพิจารณาเงินกู้ให้แก่สหกรณ์จำนวน 6 แห่ง โดยสหกรณ์...
วันนี้ (26 เมษายน 2564) นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดประชุม ติดตามความก้าวหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการชำระบัญชี พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและกำ...
วันที่ 30 มีนาคม 2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายมานะ พงษ์อุดม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรม จัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤด...
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ช่วยระบายผลผลิตและช่วยแก้ปัญหาผลไม้ล้นตลาด ผ่านเครือข่ายสหกรณ์ถึงผู้บริโภคในราคาที่เป็นธรรม การกระจายผลไม้ครั้งนี้ ได้ช่วยเหลือสมาชิกผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง กลุ่มสหกรณ์ไม้ผลต้นน้ำชี สังกัดสหกรณ์การเกษตรหนองบัวแ...
เข้าร่วมจัดนิทรรศการ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 วันที่ 19 มีนาคม 2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายมานะ พงศ์อุดม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม...
นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายเกรียงศักดิ์ กุลชูศักดิ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาขีพเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำ...
วันที่ 17 มีนาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ จัดอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง” มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 42 คน วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ให้มีองค์ความร...
วันที่ 16 มีนาคม 2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาวชนัญชิตา เพียรทอง นักวิชาสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์พร้อม นายปัญญาวัฒน์ เปี่ยมคงสถิตย์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้...
นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายวีรชาติ ประสิทธิแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 นางจงจิต ดิเรกศรี ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรหนองบัวแดง จำกัด และคณะ เข้าเยี่ยมกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโหล่น และกลุ่มสตรีสหกรณ์ไม้ผลต้นน้ำซี...
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (IDP) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่อง 1.การสรุปความโดย One page 2.การจัดระบบความคิดโดย Mind map และ 3.การนำกระบวนการ PDCA มาปรับใช้ในการทำงาน โดยมีนางเมษยา ...
วันที่ 5 มีนาคม 2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม โครงการประชุมวางแผนพัฒนาการดำเนินงานซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ปี 2...
นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม โครงการประชุมวางแผนพัฒนาการดำเนินงานซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ปี 2564 ณ สหกรณ์การเกษตรอ...
ชัยภูมิ ลงพื้นที่ติดตาม โครงการขยายผลการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรเมื่อปี 2563 วันที่ 5 มีนาคม 2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาวชนัญชิตา เพียรทอง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วยนางระ...
วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติ...
วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายเกรียงศักดิ์ กุลชูศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เป็นประธานการมอบท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ระยอง 72 ให้กับสมาชิก สกก.หนองบัวระเหว จก. ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำป...
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว...
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ สหกรณ์โคนมเทพสถิต จำกัด นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ กุลชูศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ร่วมพิธีส่งมอบเครื่องม้วนอาหารหยาบและเทเลอร์หว่านมูลโค เพื่อต่อยอด...
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 นำโดยนายบรรจุ คำลอยฟ้า เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยนายศุภกิจ ช่างเรือ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส นางสาวอัจฉราวดี กุลวงศ์ นักวิชา...
นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุมทางไกล Conference ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563 ถ่ายทอดสัญญาณ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์...